Skip to content

Randsonen

«Randsonen» er en dokumentarfilm om norsk eksperimentell musikk, og er tredje del i en trilogi om norsk eksperimenterende musikk, som begynte med filmen «Nor Noise» og fortsatte med boken «Lyttekunst».

Randsonen_web

Filmen tar for seg norsk eksperimentell musikk i et her-og-nå perspektiv, og stiller spørsmål om hva som skjedde med den eksperimentelle musikken? Fins den egentlig lengre, i lys av den utdanning og all sjangerblanding som har skjedd de siste 15-20 år? Og hva har denne musikken tilført annen musikk? På et mer personlig plan: Hva gjør og hvordan arbeider man som kunstner innenfor et musikalsk felt, når man arbeider ”eksperimentelt”?

Deltagende komponister og musikere i filmen er hentet fra vidt forskjellige musikalske landskap, og teller Lisa Dillan, Kjetil Brandsdal, Harald Fetveit, Lene Grenager, Øyvind Torvund, og Christian Wallumrød.

Randsonen har mottatt produksjonsstøtte fra Sørnorsk Filmsenter

sornorsk_filmsenter_A

 

 

Advertisements